Belső terek építészete, 2021-2022 ősz

Hirdetmény letölthető itt!

Tárgy nélküli világ?

A tárgy keretében azt vizsgáljuk, hogy miért építünk? Az építés nyomán kialakuló üres tér célja valamely konkrét térhasználat lehetővé tétele, az ahhoz szükséges eszközök, tárgyak használhatóságát biztosítva, az ott folytatandó akciók, interakciók komfortjának megteremtése mellett. 

A több évtizedes tárgyunk, a tanszéki stúdiók gondolatköréhez kapcsolódóan, 3 nagy témakörre szervezetten tárjuk fel, hogy a fenti általános cél megvalósítása során egyes, az egyetemi tanulmányokban megszerzett részismeretek hogyan válnak téralakító eszközzé. Arra is választ keresünk, hogy a „rész-funkcionalitások” teljesítésén túl, és a használat tárgyi világával hogyan teremthető minél több használó számára jó minőségű emberi környezet, mindezt hogyan tehetjük meg a jelen ellentmondásos elvárásai, adottságai és globális–lokális alapkérdési között? 

Innovatív közösségi terek: térhasználat és technológia egymásra hatása a jelen paradigmaváltásai között 

Fenntarható közösségek: az egyetemes tervezés határterületei /kulturális, szociális akadálymentesség, környezetkultúra vagy környezetpszichológia/ 

Építészet és emlékezet: tér és tárgyalakítás időbeli rétegei, avagy mi van a neutrális és multifunkcionális tereken túl? 

A félév elméleti stúdiumát hallgatói ötletpályázat kiséri: 

a festő háza mottóval, amely Fajó János sajáttervezésű műteremházának feldolgozását, és látogatóközponttá, emlékhellyé alakításának koncepciójának megfogalmazását tűzi ki céljául. 

A tárgy keretében az előadások mellett épületlátogatásokat és kiskonferenciákat tervezünk, amelyeken a tematikánkhoz kapcsolódó diplomamunkákat, DLA-kutatásokat és a tanszékhez köthető projekteket mutatunk be. 

 

Tervezett meghívott előadók /többek között/: 

Török Bence /Hollandia/ – körforgásos építészet 

Váradi Mátyás /Fajó Alapítvány/, Szántay Zsófia /Fajó ösztöndíjas építész/ 

Oroszlány Miklós /Gingkoarchitects/ 

 

A tárgy teljesítése a félév végi vizsgával történik, amely a kurzus résztvevői számára kiírt tervpályázaton való eredményes részvétellel kiváltható. 

A kurzussal kapcsolatos tájékoztatóra – valamennyi őszi tárgyunkkal közösen – május 27-én du. 5-kor kerül sor az erre a célra létrehozott TEAMS-csoportban (KÖZÉP 2021 ŐSZ, Teams kód: mu5d2g6), és ide tesszük fel az egyes tárgyakról szóló részletesebb előzetes programokat, anyagokat is! 

Szeretettel várjunk a kurzus iránt érdeklődőket! 

2021. május

Major György DLA egyetemi docens, tárgyfelelős