A környezetépítés építészeti, tervezési vonatkozásai

A környezetépítés építészeti, tervezési vonatkozásai

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ
tantárgyfelelős:Klobusovszki Péter DLA
a tárgy kimérete: heti 3 óra előadás
kreditpont értéke: 3
követelmény: vizsga

Tantárgyleírás

2020 / tavasz:

hirdetmény

tematika_MOD_20200320

tematika

2019 / tavasz:
tematika