A környezetépítés építészeti, tervezési vonatkozásai

A környezetépítés építészeti, tervezési vonatkozásai

VÁLASZTHATÓ
tantárgyfelelős:Klobusovszki Péter DLA
a tárgy kimérete: heti 3 óra előadás
kreditpont értéke: 3
követelmény: vizsga

Tantárgyleírás

2018 / tavasz:

2017 / tavasz:

2017-ben a Környezetépítés építészeti és tervezési vonatkozásai kurzus súlyponti témája a finn építészet, kiemelt eseménye pedig Tuomo Siitonen professzor látogatása és előadása lesz.

A tárgy középpontjában az épített világ környezeti szempontú vizsgálata áll. A környezet többféle módon értelmezhető az építészet kontextus